ATM - Flat field maker
Slunce právě teď:
Počasí:
Doporučuji:

Obsah návodu a odkazy na jednotlivé kroky:

Motivace

V honbě za stále lepšími výslekdy jsem narazil na problém, jak vyrobit co nejkvalitnější flatfield. S velmi krátkými ohnisky se na obloze kvalitní flat nafotí jen těžko. V zimních měsících je zase problém, že se stmívá velice brzy a rozednívá se velice pozdě. Proto jsem začal zkoumat, jak tyto problémy obejít. Požadavek byl, aby výsledné zařízení bylo levné, autonomí, převozné a napájelo se z 12V. Jako nejlepší řešení se nakonec ukázalo vymontovat displej ze starého notebooku a vymyslet zapojení z datasheetu jeho invertoru.
Skoč na seznam odkazů

Návrh a popis zapojení

Displej notebooku má bílé posvětlení ovládané několika kablíky vedoucími do invertoru. Dalšími kablíky se pak ovládá obraz na displeji. Takže jsem rozmontoval notebook a rozpojil jsem všechny dráty, které do displeje vedly. Z displeje jsem vymontoval vestavěnou kamerku, mikrofon a antému od wi-fi. Pak jsem se vrhnul na invertor a vymontoval ho, abych ho mohl analyzovat. Pohledem pod lupou jsem zjistil, že jde o invertor MP1010B vede do něj 7 kablíků, kterými ho lze ovládat. Na stránkách výrobce jsem si stáhl tento datasheet. Pomocí něj jsem analizoval zapojení na plošném spoji invertoru.

Schéma zapojení konektoru a podstatných pinů invertoru

Z tohoto vyplývá, že invertor je zapojený tak, že na napájecí piny se proti zemi připojí 12V. Na vstup EN se přivede stálé napětí 6V, a na vstup T/B musí jít stejnosměrné napětí řízené PWM, které bude určovat intenzitu světla.
Podle tohoto jsm navrhl vlastní elektroniku pro napájení a ovládání displeje. Na následujcím schématu je vidět, že PWM řízení jasu je realizováno pomocí NE555, které je zapojeno jako AKO jeho výstup je přes dělič napětí přiveden na pin T/B. Pin ENA musí mít stále napětí 6V. A dioda LED1 jen informuje o přítomnosti napětí v obvodu. Mezi JP1 a JP3 patří vypínač.

Schéma zapojení

Jak je vidět, jde o velmi jednoduché zapojení, které by nemělo při konstrukci dělat žádné problémy.
Skoč na seznam odkazů

Postup výroby

Nejprve je potřeba vyrobit desku plošného spoje. Zde dávám celý návrh v programu Eagle ke stažení.

Schéma desky

Dále je zapotřebí nakoupit součástky. Ty lze nakoupit podle schématu a celé zařízení by se mělo vejít do krabičky U-KPZ1B, třeba z GM, nebo jiného obchodu s elektrickými součastkami.
Invertor se musí nainstalovat zpět přesně na své původní místo, a kabely které do něj vedou se oddělí od zbylého svazku, který již nebudeme potřebovat, a proto ho můžete klidně ustříhnout. Na kablíky od invertoru jsem opatrně napájel konektory (Cinch) a display smontoval dohromady. HOTOVO
Hotový výrobek
Skoč na seznam odkazů