Světelné znečištění, problematika, mapy atd...
Slunce právě teď:
Počasí:
Doporučuji:

Na obrázku je vidět jak obrovské je světelné znečištění v Praze a jak k němu přispívá špatně nasměrované osvětlení.
Světelné znečištění je poměrně nový problém dnešní moderní doby. Jde o nehospodárné zacházení s tokem světla, které člověk produkuje. Nasvícení silnic budov a jiných potřebných míst by se nemělo projevit jako znečištění oblohy - tzn. mělo by osvěcovat jen ty místa, která jsou opravdu posřeba osvítit.

Už je dokázáno, že pouliční osvětlení které svítí do oken ložnic ruší spánek lidí, a ti kvůli tomuto trpí daleko častěji různými onemocněními. Velmi špatný dopad má osvětlení i na zvířata, která mají pomíchaný denní a noční režim.

Boj proti světelnému znečištění má tedy dva kladné důsledky:
  • 1) Úspora energie v důsledku šetrného a efektivního svícení, které přesně splňuje požadavek nasvícení
  • 2) Lepží životní prostředí pro zvírata a člověka, a tmavší obloha, kterou pak můžeme nerušeně obdivovat

Mapy a snímky z družic:

Světelné znečištění je už tak velké, že je bez problénů pozorovatelé z oběžné dráhy. Zde uvádím některé mapy, které vycházejí z družicových záběrů.


Na obrázku je SZ nad Evropou z družice DMSP F16 z roku 2008 (přírodní obloha se najde už jen v několika málo místech)

Provedl jsem srovnání dat z družice DMSP z let 2000 a 2008. Na obrázku je pak znázorněn úbytek světla zeleně a přírůstek červeně.

Překryvné vrstvy pro Google earth:

Na obyčejných mapách mi vadí, že jsou buď málo podrobné a nebo tam nemůžu najít to co hledám. A stejné to je i u map světelného znečištění. Proto jsem vyrobil následující překryvné vrstvy do aplikace Goole earth, které se dají libovolně zoomovat a je pod nimi zároveň vidět normální povrch i s názvy měst silnicemi, atd. Vycházel jsem z mapových podkladů P. Cinzana, který použil data z družice DMSP z roku 2000. Pro zobrazení musíte mít samozřejmě nainstalovaný Google earth

Tato mapa zobrazuje celou Evropu a dovoluje tak plánovat své astro výlety za tmavou oblohou.
Druhá mapa viditelnosti hvězd pro aplikaci Google earth. Zabírá ČR a okolí ve vyšším rozlišením než předešlá.